Autista Tagozat

Bemutatkozunk

Az autista tagozat 1998 szeptemberében indult. Jelenlegi épületünk tömegközlekedéssel, autóval és gyalog is jól megközelíthető helyen, Budapesten, a IX. kerületben a Thaly Kálmán utcában található. Tantermeink tágasak, minden csoportnak saját terme van, amelyeket speciálisan autizmussal élő gyermekek számára alakítottunk ki. A TEACCH módszer szerint szervezzük a gyermekek napjait. A tantermi tér strukturáltságát kimondottan az itt tanuló gyermekek speciális igényei indokolják. A termek két részre vannak osztva, ahol elkülönül egymástól a játék és a munkatevékenység helye. A gyerekek egy napja időben és térben strukturáltan zajlik. Az időbeli strukturálást napirend szabályozza, mely előre mutatja a következő tevékenységeket, eseményeket, így a gyerekek időben jobban tájékozódnak, látják egy-egy tevékenység időtartamát.

Jelenleg 5 iskolai csoporttal működünk. A gyermekek fejlesztését gyógypedagógusok és gyógypedagógiai asszisztensek végzik. A tagozaton logopédus, TSMT terapeuta is foglalkozik a gyermekekkel. Az iskolában túlnyomórészt fiatal pedagógusok dolgoznak, akik hivatásuknak érzik az autista gyermekekkel való törődést.

A tagozatnak külön, felszerelt tornaterme van, ahol a gyermekek tornáznak, illetve a mozgásterapeuta segítségével végzik a Tervezett Szenzomotoros Tréninget / TSMT /. A tagozaton a sérülésekből adódó speciális igények szükségessé teszik, hogy a gyermekek fejlesztése egyéni képességek szerint történjen. Minden gyermek számára egyénileg kidolgozott fejlesztési tervet készítünk, ennek segítségével folyik az egész éves fejlesztő munka. A fejlesztési tervekben nemcsak a tantárgyi ismeretekre fektetünk nagy hangsúlyt, hanem a szociális készségek, önkiszolgálás, praktikus készségek javítására, kialakítására is.

Minden gyermek részt vesz a tanórákon kívül valamilyen szervezett terápiában, külön foglalkozáson. A jelenleg elérhető terápiák: úszás, lovasterápia és zeneterápia. A terápiás foglalkozások mindegyike azt szolgálja, hogy az autizmussal élő gyermekek képességeiknek maximumát hozhassák felszínre, növeljék az fejlesztő, hasznos tevékenységek időtartamát és lehetőségét, ugyanakkor csökkentsék az repetitív, sztereotip megnyilvánulások mennyiségét.

A tagozatra kerülés feltétele a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye. Tanulóinkat összevont iskolai osztályokban 1-8. évfolyamon oktatjuk, neveljük. Iskolás tanulóink a tanulásban akadályozott tanulók, illetve az értelmileg akadályozott tanulók számára írt tanterv szerint végzik tanulmányaikat.

A lelkes kollégáknak köszönhetően folyamatosan fejlődik a tagozat, jelenleg is több projekt van folyamatban (például szenzoros szoba létrehozása, tanári könyvtár, segédanyagok gyűjtése).