Szövegdoboz: Autista tagozat

1095 Budapest
Thaly Kálmán u. 17/a

Tel: 06-1-219-03-44
E-mail:
thaly.komplex@gmail.com

Bemutatkozunk

         Az autista tagozat 1998 szeptemberében indult egy óvodai és egy iskolai csoporttal, akkor még a IX. ker. Balázs Béla utcában. Majd 1999 májusában új, nagyobb épületet kapott mostani helyén, a Thaly Kálmán utcában.

Jelenlegi épületünkben a termek tágasabbak, minden csoportnak saját tanterme van, amelyeket speciálisan autizmussal élő gyermekek számára alakítottunk ki. A tantermi tér strukturáltságát kimondottan az itt tanuló gyermekek speciális igényei indokolják. A termek két részre vannak osztva, ahol elkülönül egymástól a játék és a munkatevékenység helye.

         Az új épület lehetővé tette a gyermekek létszámának növelését.
Jelenleg 4 iskolai és 1 óvodai csoporttal működünk. A gyermekek fejlesztését 10 pedagógus és 5 asszisztens végzi. A tagozaton logopédus is foglalkozik a gyermekekkel.

         Az iskolában túlnyomórészt fiatal pedagógusok dolgoznak, akik
hivatásuknak érzik az autista gyermekekkel való törődést.

         A tagozatnak külön, jól felszerelt tornaterme van, ahol a
gyermekek tornáznak, illetve az óvodai csoportba járó gyerekek
mozgásterapeuta segítségével végzik a Tervezett Szenzomotoros
Tréninget / TSMT /.

         Az intézmény többféle lehetőséget biztosít a gyermekek számára, hogy találkozhassanak hasonló életkorú gyermekekkel
(kézműves-foglalkozás, tömegsport, úszás).

         A tagozaton a sérülésekből adódó speciális igények szükségessé
teszik, hogy a gyermekek fejlesztése egyéni képességek szerint
történjen. Minden gyermek számára egyénileg kidolgozott fejlesztési tervet készítünk, ennek segítségével folyik az egész éves fejlesztő
munka. A fejlesztési tervekben nemcsak a tantárgyi ismeretekre
fektetünk nagy hangsúlyt, hanem a szociális készségek, önkiszolgálás, praktikus készségek javítására, kialakítására is.

         Az intézmény pedagógusai szülői értekezletek és fogadóórák
keretében tájékoztatják a szülőket gyermekük fejlődéséről. Kiemelt
figyelmet fordítunk arra, hogy a szülő megtanulhassa, elsajátíthassa az intézményben alkalmazott módszereket, melyek segítenek abban, hogy az otthoni hétköznapok rendezettebbek legyenek.

         Mind az óvodában, mind az iskolában a gyerekek egy napja időben és térben strukturáltan zajlik.

         Az időbeli strukturálást napirend szabályozza, mely előre mutatja a következő tevékenységeket, eseményeket, így a gyerekek időben
jobban tájékozódnak, látják egy-egy tevékenység időtartamát.
A napirend a gyermekek képességétől függően lehet tárgyas, képes,
szóképes.

         Minden gyermek részt vesz a tanórákon kívül valamilyen szervezett terápiában, külön foglalkozáson. A jelenleg elérhető terápiák: TSMT, logopédia, úszás, gyógylovaglás, zeneterápia, kutya asszisztált terápia.
A terápiás foglalkozások mindegyike azt szolgálja, hogy az
autizmussal élő gyermekek képességeiknek maximumát hozhassák
felszínre, növeljék az fejlesztő, hasznos tevékenységek időtartamát és lehetőségét, ugyanakkor csökkentsék az repetitív, sztereotip
megnyilvánulások mennyiségét.

         Az egyéni foglalkozások feladatai személyre szabottak.
A gyermekek tanítási napjai különböznek egy átlagos iskolai csoportétól, osztályétól. A nap a pedagógus által irányítottan, napirend
használatával zajlik. A pedagógusok és a gyermekek közötti kapcsolat harmonikus, kiegyensúlyozott. A foglalkozások, és az egész napos
tevékenység során megfigyelhető a differenciáltság és a
következetesség.

         A tagozatra kerülés feltétele a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye. Tanulóinkat óvodai csoportunkban és összevont iskolai osztályokban 1-8.
évfolyamon oktatjuk, neveljük. Iskolás tanulóink a tanulásban
akadályozott tanulók, illetve az értelmileg akadályozott tanulók
számára írt tanterv szerint végzik tanulmányaikat.